OM initiativet

Mærk Jobbet hjælper unge ud af ledighed – nu og for fremtiden

Mærk Jobbet brænder for at bringe unge ud af ledighed. Initiativet består af et unikt partnerskab imellem jobcentre, Flexfabrikken, Grundfos Foundation og den lokale kvindehåndboldklub, som endvidere er støttet af Divisionsforeningen og dertilhørende sponsorer.

Jobcentret investerer i et 12-ugers kursus hos FlexFabrikken, som skal hjælpe den unge med at finde sin plads på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Flexfabrikkens kursus stiller skarpt ind på udviklingen af individuelle potentialer såvel som generelle arbejdskompetencer. Et forløb hos Flexfabrikken vil da lede til, at den enkelte unge udvikler en helt personlig arbejdsprofil, hvorefter han eller hun vil tilbydes et job, der matcher med denne, blandt håndboldklubbens sponsorer. Der vil også være et stærkt fokus på uddannelse til de unge, såfremt de findes parate til dette.

Mærk Jobbet løber over en 3-årig periode fra medio 2021 til 2023, og Grundfos Foundation bidrager til følgeforskning i hele perioden. Genstandsfeltet består i etablere en grundlæggende metode, hvor fællesskabet står i fokus, når der skabes jobs. Fællesskabet blandt de unge på kursus, fællesskab i håndboldklubben og blandt deres sponsorer og i det hele taget fællesskabet, der opstår, når så mange forskellige aktører står som én indsats.

Mærk Jobbets målgrupper

Knap 125.000 unge i alderen 16-30 år modtager offentlig forsørgelse i marts 2020 jf. Jobindsats. De er hverken i gang med uddannelse eller job, og hele 30% er ledige i en længere periode. Dette er en udfordring for de mange virksomheder, der ikke kan dække efterspørgslen på arbejdskraft. Dog er det også til last for de unge selv, idet langt de fleste af disse lever under voldsom mistrivsel, der skyldes en hverdag, som synes at mangle struktur og formål.

Mærk Jobbet mener, at den meningsfulde tilværelse kan skabes i en oplevelse af samhørighed og tilhør. Ledighedsproblematikken skal således løses ved, at de unge inddrages i fællesskaber, som deres ledighed muligvis har isoleret dem fra. Dette er dog ikke en opgave, som jobcentre skal stå alene med. Mærk Jobbet forudsætter derfor et samarbejde på tværs af aktører. Flexfabrikken opbygger og understøtter et stabilt sammenhold blandt de unge på selve kurset, mens de samtidigt inddrages i større sociale sammenhænge med håndboldklubben. Således vil de unge endelig opleve at tilhøre et fællesskab, som går på tværs af tid og rum. Det er netop denne oplevelse, som giver dem mod på og styrke til at (gen)indtræde på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.


Lyt til vores podcasts

Præsentation af Mærk Jobbet
Præsentation af Mærk Jobbet
Her kan du læse om vores Indsatsmodel, resultatopgørelse og flere citater fra unge
Se PDF
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram